.
Välj en sida

Om oss

 

Marja Thomasson-Ek,
foto Carl-Johan Utsi

Med en Maadter-aahka (morfars mor) som var renskötare i Mittådalens Sameby och som barnbarnsbarn till en bryggarkusk i Vasastan är jag nu flera generationer samer och urstockholmare senare hemma på båda ställena, men bor inne i Stockholm, där jag bott den största delen av mina 50 år.

Mina största intressen är mat och samisk kultur. Som samisk egenföretagare (www.renprodukter.se) får jag arbeta med både och. Jag har haft en butik med samisk mat och slöjd samtidigt som jag tagit informationsuppdrag om oss samer, allt ifrån att berätta samiska sagor för barn på stadsbiblioteket till att delta som expert/föredragshållare i Almedalen för Sametinget.

Företaget Renprodukter startades 1980 av mina föräldrar. Min tjidtjie (mamma) tog då över verksamheten i Mittådalen som min Ahkka (mormor) då drivit sedan slutet av 50-talet. Min Ahkka var väldigt tidig med att rikta sig mot den tidens turism och startade försäljningen i torvkåtor på gården för att få avyttring av sin slöjd och produkter från de egna renarna. Mina föräldrar återupptog därefter en gammal familjetradition, att sälja renkött på Distingsmarknad i Uppsala. Därefter följde egen butik med renkött och sameslöjd i Sollentuna. Jag är uppvuxen med företaget och under några år arbetade vi flera generationer i det. 2017 övertog jag företaget men har sedan våren 2020 lagt ner butiken och gått över till e-handel samt lagt ökat  fokus på informationsuppdrag om samer och den samiska kulturen. Läs bland annat min text på samiskt informationscenters hemsida:  Samisk mat är mer än råvaror från Sápmi  länk)

Förutom mitt företag arbetar jag nu med att ta fram en webbutbildning om oss samer för Region Stockholm. Det som känns extra roligt är att det den här gången är fokus på oss storstadssamer.

Genom engagemang i Saminuorra, den samiska ungdomsorganisationen, Stockholms Sameförening,  leverantörer av samiska produkter och via olika uppdrag och anställningar vid Svenska Samernas Riksförbund, Slow Food Sápmi, Samefolket och Sametinget har mitt kontaktnät i den svenska delen av Sápmi utökats.